User Tools

Site Tools


otkaz_ugovora_o_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otkaz ugovora o radu

157272.jpg

IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU

Ako se radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik protivi izvanrednom otkazu koji Vam je dao poslodavac, a Vi u sudskom postupku osporavate dopuštenost otkaza i od poslodavca tražite da Vas zadrži na radu, poslodavac Vas je dužan vratiti na rad u roku od 8 dana od obavijesti o podnijetoj tužbi i zadržati Vas na radu do okončanja sudskog spora. No, ako Vam poslodavac otkazuje zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, može Vas privremeno udaljiti s posla do okončanja sudskog spora zbog dopuštenosti otkaza i to uz obvezu isplate mjesečne naknade plaće u visini polovice prosječne plaće koja Vam je isplaćena u prethodna tri mjeseca. Postoji i mogućnost da je protivljenje radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika očito neutemeljeno na zakonu te poslodavac u takvom slučaju može od suda tražiti da ga privremeno oslobodi obveze da Vas vrati na rad i isplati naknadu plaće.

Ako ste dobili ovakvu vrstu otkaza, ne pripada Vam pravo na otpremninu niti postoji obveza poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka, već Vam radni odnos prestaje danom uručenja odluke o otkazu.

SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU

Radni odnos može prestati i sporazumom o prestanku ugovora o radu koji sklapate s poslodavcem. Takav prestanak ugovora o radu može biti iniciran i od Vaše strane i od strane Vašeg poslodavca.

Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti u pisanom obliku i mora biti potpisan od obje strane.

Upozoravamo Vas da ne potpisujete sporazume koje Vam nudi poslodavac prije no što ih osobno ne pročitate i ne savjetujete se s pravnim savjetnikom Vašeg sindikata ili sindikalne središnjice. Pažljivo pročitajte sadržaj sporazuma i obratite pažnju na svaku pojedinost, jer se u suprotnom, potpisivanjem sporazuma, možete odreći prava koja bi vam inače pripadala.

U slučaju ovakvog prestanka radnog odnosa u samom se sporazumu određuje datum prestanka radnog odnosa te se stoga ne primjenjuju otkazni rokovi.

Pravo na otpremninu Vam u sporazumu može biti priznato, no to ovisi isključivo o dogovoru s poslodavcem i njegovoj spremnosti da Vam prizna to pravo.

Izvor:http://www.ursh.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=80:nacini-prestanka-ugovora-o-radu&catid=41:pravna-pomoc&Itemid=57

otkaz_ugovora_o_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)