User Tools

Site Tools


otkaz_i_prava_zbog_promjene_mjesta_rada_24.10.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otkaz i prava zbog promjene mjesta rada

otkaz_bolno_b.jpg

Izvanredno se otkazuje ugovor o radu kada radnik ili poslodavac imaju opravdani razlog za otkaz, zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, kada nastavak radnog odnosa više nije moguć.

Pitanje:

Premještaju me iz jedne poslovnice koja se zatvara u drugu koja je udaljena 50-60 km od mjesta stanovanja, automobil nemam, autobusne linije ne odgovaraju mojim smjenama, premalo ih je (u večernjim satima ne voze). Isplativost odlaska na ovakav posao ravna je nuli, ali u ugovoru piše da pristajem raditi na području cijele županije, a to mjesto se i nalazi u istoj županiji. Ono što me zanima je dali imam pravo dati izvanredni otkaz i dali sa takvim otkazom imam pravo na naknadu sa HZZa?

Odgovor:

Mjesto rada je sukladno članku 13. Zakona o radu jedan od bitnih uglavaka ugovora o radu, te svaki ugovor o radu mora sadržavati mjesto rada radnika. Ugovorom o radu obje ugovorne strane dogovorno određuju odredbe ugovora (iako se u praksi najčešće radi o prihvaćanju ugovora o radu kako ga ponudi poslodavac).

Ukoliko je Vašim ugovorom o radu kao mjesto obavljanja rada određeno područje cijele županije, tada ste dužni po uputi poslodavca raditi na području cijele županije. Pri tome nije potrebno mijenjati odredbe ugovora o radu koje se odnose na mjesto rada radnika (nije potrebno sklapati dodatak ugovora o radu ili ponuditi radniku sklapanje novog ugovora o radu).

U slučaju da Vam novo mjesto rada ne odgovara, možete pokušati o tome pregovarati s poslodavcem ili otkazati ugovor o radu, ali otkazati redovno, a ne izvanredno. Naime, izvanredno se otkazuje ugovor o radu kada radnik ili poslodavac imaju opravdani razlog za otkaz, zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, kada nastavak radnog odnosa više nije moguć.

Dakle, možete redovno otkazati svoj ugovor o radu, ali tada nemate pravo na novčanu naknadu za nezaposlene sukladno članku 39. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/72034/Otkaz-i-prava-zbog-promjene-mjesta-rada/12/

otkaz_i_prava_zbog_promjene_mjesta_rada_24.10.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)