User Tools

Site Tools


osobno_uvjetovani_otkaz_ugovora_o_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

zakon_o_radu.jpg

Da bi osobno uvjetovani otkaz bio dopušten, poslodavac (odnosi se na poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika) treba voditi brigu o sljedećem:

- da ne može zaposliti radnika na drugim poslovima ili ne može radnika obrazovati ili osposobiti za rad na drugim poslovima, tj. da postoje opravdane okolnosti da to poslodavac ne treba učiniti.

Prilikom odlučivanja o osobnom uvjetovanom otkazu poslodavac treba također voditi brigu o trajanju radnog odnosa, starosti, invalidnosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

Nemogućnost urednog izvršenja obveza treba biti uzrokovana trajnim osobinama ili sposobnostima (trajne osobine su: psihički i fizički nedostatak, bolest trajnog karaktera, a sposobnost: nedostatak potrebnog znanja, netočnost, neuredno izvršavanje poslova.

Bolovanje ne može biti razlog za otkaz.

Osobno uvjetovani otkaz mora biti u pisanom obliku, obrazložen, poslodavac mora otkaz dostaviti radniku, a otkazni rok teče od dana dostave odluke o otkazu.

Radnik ima pravo na otpremninu (ako je radnik u radnom odnosu kod poslodavca u neprekidnom trajanju više od dvije godine).

Izvor: RRIF časopis 3/12, str. 175.

osobno_uvjetovani_otkaz_ugovora_o_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)