User Tools

Site Tools


osobno_uvjetovani_otkaz

OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje:

U slučaju kada medicina rada utvrdi za zaposlenika ograničenje zdravstvene sposobnosti uslijed čega zaposlenik više nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obaveze iz radnog odnosa (a ne postoji rješenje HZMO o ograničenju/smanjenju radne sposobnosti) da li je moguće takvom zaposlenku otkazati ugovor o radu temeljem čl. 115 – osobno uvjetovani otkaz?

Odgovor:

Kao prvo, ovdje nema primjene članka 41. i 42. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), jer nema rješenja ovlaštenog tijela, dakle Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dakle, tu može doći jedino do otkaza temeljem odredbi o osobnom uvjetovanom otkazu iz članka 115. Zakona o radu. Međutim, bez rješenja HZMO, otkaz ugovora o radu ne bi mogao biti opravdan samo pozivom na nalaz i mišljenje medicine rada, kao što se to može kod rješenja HZMO-a.

Naime, prema našem mišljenju, osobno uvjetovani otkaz bi mogao biti opravdan samo ako vi kao poslodavac dokažete da radnik stvarno ne može obavljati te poslove, tj. da ih stvarno lošije obavlja odnosno ne obavlja, a ne samo da na to upućuje nalaz medicine rada ako radnik uredno radi.

Naravno, druga je situacija ako su posebnim propisom (zakonom ili podzakonskim aktima) propisani poslovi koje radnik može obavljati samo nakon obavljenog zdravstvenog pregleda i ako udovolji zdravstvenim kriterijima na tom pregledu.

Izvor: http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1

osobno_uvjetovani_otkaz.txt · Last modified: 2018/09/27 06:16 by gasparovic