User Tools

Site Tools


osobni_automobili_u_2018._godini

Osobni automobili u 2018. godini

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Od 01.01.2018. godine ponovno je došlo do promjena kod oporezivanja osobnih automobila koji se koriste u poslovne svrhe. Jedna od najvažnijih novosti je da se obveznicima PDV-a dopušta odbitak pretporeza u visini 50% PDV-a od nabavke ili kasnije, kod troškova povezanih s korištenjem osobnog vozila - gorivo, održavanje, registracija i najam vozila (uključuje i operativni leasing).

Pri tome ne treba zanemariti i pravilo koje ostaje na snazi, a to je da se pretporez prema opisanom principu odbija prilikom nabave automobila do 400.000,00 kn nabavne vrijednosti (s PDV-om), a ukoliko vrijednost automobila prelazi navedeni iznos, pretporez se smije odbijati isključivo na vrijednost vozila do 400.000 kn.

Kod prodaje vozila također dolazi do određenih promjena, pa treba upozoriti na nekoliko scenarija:

· prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018. oporeziva je PDV-om od 25%, a isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a.

· ako je vozilo nabavljeno u razdoblju 01.03.2012. - 31.12.2017.g., prodaja je oslobođena PDV-a budući da u tom razdoblju nismo smjeli koristiti pretporez na nabavu osobnih vozila, a na računu treba stajati napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u. Prodaja vozila u ovom slučaju oslobođena je i poreza na promet motornih vozila.

· prodaja vozila oslobođena je PDV-a i ako poduzetnik obavlja djelatnost oslobođenu PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona, te prilikom nabave vozila nije imao pravo na odbitak pretporeza. Na fakturi se tada navodi napomena da se radi o oslobođenju temeljem čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u.

Negativna promjena dogodila se kod poreza na dobit, pa tako od 01.01.2018. porezno priznati možemo samo 50% troškova osobnih automobila (amortizacija, gorivo, održavanje, operativni leasing, najam). Osim ako, naravno, obračunavamo plaću u naravi, pa svi troškovi postaju u potpunosti porezno priznati.

Ukoliko se nabavlja osobni automobil vrijednosti preko 400.000 kn, trošak nabave preko 400.000 kn u potpunosti je porezno nepriznat.

Kod plaće u naravi nije došlo do promjena, pa se tako djelatniku koji koristi službeno vozilo i u privatne svrhe, obračunava plaća u naravi na mjesečnoj razini u iznosu 1% troška nabave vozila ukoliko je vozilo u vlasništvu, u visini 20% rate leasinga ako je vozilo u operativnom leasingu ili, u ostalim situacijama, prema prijeđenim kilometrima u privatne svrhe x 2,00 kn/km.

No, od 01.01.2018. na dobiveni iznos obračunava se PDV po stopi 25%, ukoliko je poduzetnik imao pravo koristiti pretporez prilikom nabave vozila. Takva situacija nastat će ukoliko je vozilo nabavljeno prije 01.03.2012. i nakon 01.01.2018.godine.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/osobni-automobili-u-2018-godini/12166

osobni_automobili_u_2018._godini.txt · Last modified: 2018/02/16 06:05 by gasparovic