User Tools

Site Tools


osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu

Osnovni doprinosi iz plaće i na plaću

Doprinosi iz i na plaće za dohodak od nesamostalnog rada zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u 2008. godini.

VAŽNO: Ova tablica je samo informativne prirode, i prikazuje obračun uobičajenih doprinosa. Iako je primjenjiva za većinu malih poduzetnika, nije primjenjiva za sve tvrtke, zaposlenike, ni situacije. Stoga se ne smije koristiti u stvarnom računovodstvu tvrtki. Na primjer:

  • Za neke starije zaposlenike uplaćuje se samo MIO I stup po stopi od 20%, a ne plaća MIO II stup.
  • Kod isplate “drugog dohotka” ili “poduzetničke plaće” koriste se drukčiji pozivi na broj.
  • Neke tvrtke sa preko 20 zaposlenih plaćaju doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,6%, i doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom po stopi od 0,1%.

Za detalje se obratite stručnom knjigovodstvenom uredu. Autor ne odgovara za posljedice korištenja ove tablice.


Za pravne osobe
obveznike uplate
Za fizičke osobe
obveznike uplate
Doprinos Iz plaće Na plaću Žiro račun
za uplatu
Model Poziv na broj Konto Model Poziv na broj
MIO I. stup. 15% 1001005-1863000160 21 8109-
MB (8 znamenaka)-
R-Sm (4 znamenke)
2420 22 8117-
MB (13 znamenaka)-
R-Sm (3 znamenke)
MIO II. stup. 5% 1001005-1700036001 21 2003-
MB (8 znamenaka)-
R-Sm (4 znamenke)
2421 22 2011-
MB (13 znamenaka)-
R-Sm (3 znamenke)
Zdravstveno
osiguranje
15% 1001005-1863000160 21 8400-
MB (8 znamenaka)
2423 22 8419-
MB (13 znamenaka)
Zapošljavanje 1,7% 1001005-1863000160 21 8702-
MB (8 znamenaka)
2426 22 8702-
MB (13 znamenaka)
Ozljede na radu i
profesionalne bolesti
0,5% 1001005-1863000160 21 8559-
MB (8 znamenaka)
2424 22 8567-
MB (13 znamenaka)
Porez/prirez od
nesamostalnog rada
ovisi o gradu/općini 21 1406-
MB (8 znamenaka)
2410/2411 22 1406-
MB (13 znamenaka)
Poseban porez
na plaće
0%, 2% ili 4% 1001005-1863000160 21 1902-
MB (8 znamenaka)
2415 22 1902-
MB (13 znamenaka)
Za poduzetničku
plaću
Doprinos Iz plaće Na plaću Žiro račun
za uplatu
Model Poziv na broj Konto
MIO I. stup. 15% 1001005-1863000160 22 8303-
MB (13 znamenaka)-
R-Sm (3 znamenke)
2420
MIO II. stup. 5% 1001005-1700036001 22 2216-
MB (13 znamenaka)-
R-Sm (3 znamenke)
2421
Zdravstveno
osiguranje
15% 1001005-1863000160 22 8680-
MB (13 znamenaka)
2423
Zapošljavanje 0% ne uplaćuje se
Ozljede na radu i
profesionalne bolesti
0,5% 1001005-1863000160 22 8699-
MB (13 znamenaka)
2424
Porez/prirez od
nesamostalnog rada
ovisi o gradu/općini 22 1406-
MB (13 znamenaka)
2410/2411
Poseban porez
na plaće
0%, 2% ili 4% 1001005-1863000160 22 1902-
MB (13 znamenaka)
2415


Minimalna mjesečna osnovica (od 1.6.2009.): 2.814,00 kn.
Maksimalna mjesečna osnovica je 6 puta iznos minimalne mjesečne osnovice.

Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 1.7.2008. do 31.5.2009.: 2.747,00 kn.

Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 1.7.2007. do 30.6.2008.: 2.441,25 kn.

Minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme od 7/2006 do 6/2007: 2.298,00 kn.

Imate pitanja? Obratite nam se na info@actarius.hr.


dr.sc. Goran Gašparović 2008/09/13 10:44

osnovni_doprinosi_iz_i_na_placu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)