osnovica_za_obracun_posebnog_doprinosa_za_koristenje_zdravstvene_zastite_u_inozemstvu_za_vrijeme_sluzbenog_puta

Osnovica za obračun posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog puta

Osnovica na koju se obračunava doprinos za zdravstvenu zaštitu za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu utvršuje se prema najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa. Od 1. siječnja 2011. primjenjuje se najniža osnovica u svoti od 2.679,95 kn mjesečno.

Osnovica se za jedan dan službenog putovanja u određenom mjesecu u 2011. utvrđuje tako da se 2.679,95 kn podijeli s brojem kalendarskih dana u mjesecu u kojem je putovanje objavljeno. Svote dnevnih osnovica doprinosa po danu službenog putovanja u 2011. prikazujemo u sljedećoj tablici. Doprinos se izračunava po stopi 20% na dnevnu osnovicu.

Broj dana u mjesecu Osnovica po danu Svota doprinosa po danu
31 86,45 17,29
30 89,33 17,87
28 95,71 19,14

Primjer izračuna doprinosa za zdravstvenu zaštitu za vrijeme službenog puta u siječnju 2011. godine; 2.679,95 : 31 dan = 86,45 po danu

Ako je radnik bio na službenom putu 6 ( šest ) dana, onda slijedi;

Osnovica za obračun= 6 dana *86,45 po danu = 518,7 kn za šest dana

Posebni doprinos po stopi od 20% iznosi 518,7 kn * 20%= 103,74 kn za 6 dana, odnosno 1 dan= 17,29 kn.

Doprinos se uplaćuje u roku od 15 dana po isteku mjeseca kada je službeno putovanje obavljeno. Uplaćuje se na račun: 68 8443 – OIB ( pravne ili fizičke osobe uplatitelja doprinosa)

Iskazuje se u obrascu ID pod red. br. III. 3.3. – posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Izvor: www.rrif.hr

osnovica_za_obracun_posebnog_doprinosa_za_koristenje_zdravstvene_zastite_u_inozemstvu_za_vrijeme_sluzbenog_puta.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)