User Tools

Site Tools


osnivanje_tvrtke

Osnivanje tvrtke

KAKO OSNOVATI TRGOVAČKO DRUŠTVO

Vlastito trgovačko društvo putem HITRO.HR ureda možete osnovati u samo četiri koraka.

PRVI KORAK - IME DRUŠTVA

Vašem društvu prvo morate dati ime. Zaposlenici servisa HITRO.HR provjerit će u bazi podataka postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom. Zato je, pored predloženog imena društva, potrebno pripremiti i alternativna imena. Pri odabiru imena društva možete se koristiti internetskom stranicom Ministarstva pravosuđa sudreg.pravosudje.hr. Ako u svoje društvo unosite temeljni kapital u novcu, HITRO.HR djelatnik će za Vas pokrenuti on line postupak osnivanja kroz uslugu e-Tvrtka.

DRUGI KORAK - JAVNI BILJEŽNIK

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje on line putem u HITRO.HR ured (vidi uslugu e-Tvrtka).

TREĆI KORAK - PREDAJA DOKUMENTACIJE I UPLATA PRISTOJBI

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte na šalteru servisa HITRO.HR. Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, djelatnik HITRO.HR-a će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka).

Ukoliko je odaslana dokumentacija ispravna i potpuna, djelatnici Trgovačkog suda će u roku od jednog radnog dana izvršiti upis Vašeg društva u Sudski registar, te elektronskim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u Vaše novoosnovane tvrtke. Na šalteru servisa HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Svi potrebni obrasci i uplatnice dostupni su, bez naknade, na šalteru servisa HITRO.HR.

ČETVRTI KORAK - PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I OTVARANJE RAČUNA

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR. Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva. Izradu pečata možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR. Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Potrebne prve prijave društva, vlasnika društva i zaposlenika u sustav mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja (HZMO i HZZO) možete ugovoriti i izvršiti elektronički na šalteru servisa HITRO.HR. (e-Mirovinsko i e-Zdravstveno)

VAŽNO!

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton.

Izvor: http://www.orkis.hr/osnivanje-tvrtke-18.aspx

osnivanje_tvrtke.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)