User Tools

Site Tools


oslobodenje_placanja_clanarine_i_doprinosa_hgk_27.09.2013

Oslobođenje plaćanja članarine i doprinosa HGK

Oslobođenje od plaćanja članarine i doprinosa imaju Članice Komore za koje je pokrenut:

  • likvidacijski stečajni postupak,
  • likvidacija,
  • koje su u mirovanju
  • koje su pripojene drugom pravnom subjektu i
  • jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću dok društvo ne poveća temeljni kapital do iznosa od 20.000,00 HRK

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor:http://infokorp.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Aosloboenje-plaanja-lanarine-i-doprinosa-hgk&catid=51%3Apitanja&Itemid=209&lang=hr

oslobodenje_placanja_clanarine_i_doprinosa_hgk_27.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)