User Tools

Site Tools


oprez_liniceve_mine_25.09.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oprez, Linićeve mine!

monetize.jpg

Trebat će mijenjati Zakon o porezu na dobit kako svi koji uđu u nagodbu i pristanu na djelomičan otpis potraživanja ne bi morali platiti porez na dobit na ono što su dali dužniku

Od samog početka primjene novoga zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi svakodnevno će se tražiti povećana pozornost gospodarstvenika. To je nepodijeljeno mišljenje svih sugovornika iz redova odvjetnika, poreznih savjetnika, revizora i računovođa, a kako objašnjavaju, ključni razlog je brza reakcija na oglase koje će objavljivati Fina kako bi mogli na vrijeme prijaviti svoja potraživanja u predstečajnu nagodbu. Njihovo upozorenje glasi: ako se rok propusti, za vjerovnika će nastati višestruki problemi. No, s druge strane, ističu da je zbog pravne sigurnosti vjerovnika potrebno hitno promijeniti Zakon o porezu na dobit kako svi koji uđu u nagodbu i pristanu na djelomičan otpis svojih potraživanja ne bi na kraju bili obvezni platiti porez na dobit na ono što su zapravo dali dužniku. O problemu za vjerovnike kad se rokovi previde, pa nastaje nepropravljiva šteta, govori i dosadašnje iskustvo, kazao je Ivan Idžojtić, porezni savjetnik.

Zakasnite li, vaš problem

“Zabilježeni su, i to ne baš rijetko, primjeri istoga u primjeni stečajnog zakona pa se danas to ne može isključiti kod novog zakona. Kako nema naknadnoga roka za prijavu tražbina, u stečajnom postupku ostajali su bez ikakvih šansi za svoje namirenje”, kazao je. U tom slučaju, tj. ako vjerovnik ne prijavi svoje potraživanje Fini, nastaje daljnji problem u postupanju s takvim potraživanjem u poslovnim knjigama vjerovnika, ističe revizor i porezni savjetnik Kristijan Cinotti, koji napominje da postoji i revizorski i porezni aspekt takva slučaja.

“Tko ne bude aktivno pratio web-stranica Fine i na vrijeme ne prijavi potraživanje, čini se da je potraživanja izgubio”, kaže Cinotti, dodavši da takva potraživanja tada više ništa ne vrijede te da sukladno računovodstvenim standardima, treba napraviti vrijednosno usklađenje, tj. umanjiti imovinu vjerovnika i teretiti troškove. S tim u vezi smatra da je pitanje i kako će revizori postupati prilikom davanja mišljenja na vrijednost potraživanja koja je iskazana u bilanci. “Cilj novog zakona je da se raščiste problematična potraživanja i poboljša likvidnost puno brže nego što je bilo do sada.

Revizori bi mogli imati problema u procjeni vrijednosti potraživanja prema društvima koja su u predstečajnom postupku, a koja nisu vrijednosno usklađena”, objasnio je napomenuvši i drugu navodno veliku opasnost koja dolazi zbog poreznih razloga, ako propuste svoja potraživanja prijaviti u okviru predstečajnog postupka, a nisu ih utužili ili pokrenuli ovršni postupak.

Dvostruka kazna

“Takvima neće biti porezno priznati rashodi od vrijednosnog usklađenja, pa će kao vjerovnici biti dvostruko kažnjeni. Iako nisu naplatili svoja potraživanja za isporučenu robu i usluge, iako su izgubili na resursima koje su ugradili u cijenu svojih isporuka (roba, troškovi zaposlenih, režijski troškovi), morat će platiti porez na dobit koju nisu naplatili i PDV.

Iz navedenog proizlazi da ne samo da je poduzetnik izgubio na resursima koje je ugradio u cijenu svojih isporuka, nego ga je država “olakšala” dodatno za porez na dobit od 20 posto plus PDV od 25 posto za isporuke koje je uredno prikazao i proknjižio a nije naplatio! To očito nije fer”, naveo je Cinotti. I dok se teško može naći opravdanje za navedene eventualne propuste vjerovnika, čini se da se u potencijalno mnogo većim problemima mogu naći i oni koji potraživanja uredno prijave i tijekom postupka predstečajne nagodbe pristanu na njihov djelomičan otpis. Pravilo je, kaže Cinotti, da su troškovi koji su nastali vrijednosnim usklađenjem priznati samo ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika, što znači da su potraživanja utužena, ili se vodi ovršni postupak ili su prijavljena u stečajnu masu. “Ovdje se otvara pitanje hoće li potraživanja koja su prijavljena u okviru predstečajnog postupka biti tretirana kao i potraživanja koja su prijavljena u stečajnu masu jer to ipak nije isto. Mišljenja smo da bi stoga bilo dobro dopuniti Zakon o porezu na dobit kako bi se izbjegla samovoljna tumačenja poreznih inspektora na terenu jer postojeće odredbe Zakona o porezu na dobit ne poznaju predstečajnu nagodbu”, rekao je.

Važan porezni rashod

Vlado Brkanić, glavni urednik mjesečnika RRiF, dodatno je objasnio kako u slučaju predstečajne nagodbe u kojoj se, primjerice, otpisuje 70 posto tražbine, vjerovnici logično očekuju da će im to biti porezno priznati rashod, pa kaže da je i po njegovu mišljenju najbolje to ugraditi u promjenu Zakona o porezu na dobit. “Iz tog pitanja izvire velika opasnost vjerovnicima i čini se da bi na tome cijeli novi zakon mogao pasti u vodu ako se to ne bi riješilo. Stoga je potrebno promjenom Zakona o porezu na dobit regulirati da se predstečajne nagodbe priznaju kao porezno dopušteni rashod kako subjekti koji ionako daju velik otpis potraživanja na taj iznos ne bi bili dužni platiti porez na dobit”, kazao je Brkanić.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/duzniku-cete-otpisati-dio-duga-ok-ali-platit-cete-porez-216727.aspx

oprez_liniceve_mine_25.09.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)