User Tools

Site Tools


opoziv_neopozivog_korisnika_kod_zivotnog_osiguranja

Opoziv neopozivog korisnika kod životnog osiguranja

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Zakonska je obveza djece pomagati roditelje

Uređujući svoje poslove za slučaj smrti naš čitatelj L.R., koji je teško pokretljiv jednako, kako kaže, „kao i supruga“, odredio je oporukom kako će se njegova imovina podijeliti između nasljednika. Jednom sinu je, uz nasljednički dio, koji je nešto manji od nasljedničkih dijelova njegova brata i sestre, namijenio i korist iz police osiguranja života u kojoj je osiguranik L. R., a korisnik za slučaj njegove smrti ili doživljenja njegov nezadovoljni sin. Djeca su se složila. Međutim, uskoro, nakon što im je priopćio oporučno raspolaganje, sin-korisnik iz police životnog osiguranja, koji je prihvatio korist iz osiguranja, počeo je zanemarivati njega i svoju majku i zaobilaziti obveze koje su djeca preuzela kod čitanja oporuke i koje drugi sin i kćer uredno ispunjavaju, a to je da roditelje redovno nazivaju, posjećuju, peru, čiste stan, opskrbljuju, voze liječnicima i njeguju. Ukratko, pokazuje totalnu nezahvalnost tako da L.R. razmišlja kako će promijeniti i oporuku i ostaviti mu samo nužni dio. Pita, da li može i kako može opozvati svoju odredbu o imenovanju nezahvalnog sina korisnikom osigurnine iz ugovora o osiguranju

Ugovaratelj osiguranja (L.R.) ima pravo opozvati odredbu o koristi sve dok korisnik osiguranja „na bilo koji način ne izjavi da je prima, kada ona postaje neopoziva“. Nezahvalni sin je kod čitanja oporuke prihvatio korist iz police osiguranja života koju mu je namijenio ugovaratelj osiguranja – otac. On je time postao neopozivi korisnik iz police osiguranja života. Međutim, prema odredbi čl. 983., st. 3. Zakona o obveznim odnosima, i takav korisnik, koji je postao neopoziv, može biti opozvan „ako je korisnik pokušao ubojstvo osiguranika, a ako se korist daje bez naknade, za opoziv vrijede i odredbe o opozivu dara“. U čl. 494. Zakona o obveznim odnosima određeno je da se darovanje može opozvati zbog grube nezahvalnosti obdarenika, pod čim se (st.2. čl. 494.) podrazumijeva kažnjivo djelo koje obdareni učini prema darovatelju ili članovima njegove uže obitelji ili se teže ogriješi o zakonom propisane dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji. Zakonska je obveza djece pomagati roditelje. Ako korisnik osiguranja tu obvezu zanemari, pokazujući grubu nezahvalnost, ugovaratelj osiguranja može opozvati imenovanje korisnika. To će učiniti jednostavnom pismenom izjavom upućenom osiguratelju, kako bi ovaj znao da je prije imenovani korisnik opozvan.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/opoziv-neopozivog-korisnika-kod-zivotnog-osiguranja/12113

opoziv_neopozivog_korisnika_kod_zivotnog_osiguranja.txt · Last modified: 2018/03/09 06:59 by gasparovic