User Tools

Site Tools


oporezivanje_vodnih_usluga_od_1._ozujka_2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oporezivanje vodnih usluga od 1. ožujka 2012.

Srijeda, 07.03.2012.

Račun za utrošenu količinu vode isporučitelj (komunalno ili dr. društvo) uobičajeno sadrži cijenu vodne usluge koja uključuje svote naknada koje ne podliježu oporezivanjem PDV-om (naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje, naknada za uređenje voda) i svote naknada koje podliježu oporezivanju PDV-om (usluga opskrbe pitkom vodom, usluga odvodnje otpadnih voda i naknada za pročišćavanje) i ostale propisane elemente.

Nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je stopom od 10% oporeziva isporuka vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži.

U vezi toga ostalo je nejasno je li Zakon o PDV-u u isporuku vode obuhvatio i uslugu odvodnje utz oporezivanje po stopi od 10%, ili je to posebna usluga koja se oporezuje po stopi od 25%. Tu dvojbu je riješila Porezna uprava u Uputi o oporezivanju isporuke vode sniženom stopom poreza na dodanu vrijednosti (Kl.: 410-19/12-01/48 i Ur. br.: 513-07-21-01/12-1 od 24. veljače 2012.) tumačeći da se pod pojmom isporuka vode podrazumijevaju sve usluge neposredno povezane sa isporukom vode, odnosno isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe i isporuka vodne usluge javne odvodnje.

S obzirom na to da računi za utrošenu količinu vode sadrže naknade koje ne podliježu oporezivanju PDV-om i naknade koje podliježu oporezivanju PDV-om, u računima za isporuke poslije 1. ožujka 2012., naknade koje ne podliježu oporezivanju i dalje će biti neoporezive, dok će naknade koje podliježu oporezivanju biti oporezive stopom 10% umjesto dosadašnjih 23% . Izvor: http://www.rrif.hr/Oporezivanje_vodnih_usluga_od_1_ozujka_2012_-786-vijest.html

oporezivanje_vodnih_usluga_od_1._ozujka_2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)