User Tools

Site Tools


oporezivanje_isplate_dobiti_i_dividende

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oporezivanje isplate dobiti i dividende

poduze._placa.jpg

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, propisana su nova pravila u oporezivanju.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, propisana su nova pravila u oporezivanju koja se primjenjuju pri isplati dobiti vlasnicima udjela i dividendi dioničarima.

Od 1. ožujka 2012. oporezive su isplate dobiti i dividendi fizičkim osobama i inozemnim pravnim osobama po stopi 12%, i to dobiti koja je ostvarena u razdoblju od 1. siječnja 2001. Iznimno, dobit i dividende koje su ostvarene do 31. prosinca 2000. i nadalje mogu se isplaćivati bez dodatnog oporezivanja.

Isplata dobiti i dividendi fizičkim osobama

Nakon što je javnost saznala za mogućnost da će se isplata zadržane dobiti i dividendi oporezivati i to za ona razdoblja koja se do sada nisu oporezivala (od 2005. godine) nastalo je veliko nezadovoljstvo.

Mnogi vlasnici društava godinama nisu isplaćivali dobit, na taj način čuvali su solventnost i likvidnost društva ili su dobit reinvestirali. Sada se ti vlasnici osjećaju neopravdano kažnjeni jer kada si budu isplaćivali dobit ona će se oporezivati porezom na dohodak po stopi 12% (uvećano za eventualni prirez).

Primjer: Vlasniku udjela d.o.o.-a isplaćuje se zadržana dobit iz 2005. godine u iznosu 10.000,00 kuna. Vlasnik udjela ima prebivalište u Zagrebu te mu se obračunava prirez 18%.

Izračun:

1. Zadržana dobit

(koja se isplaćuje) 10.000,00 kn

2. Porez na dohodak (12%) 1.200,00 kn

3. Prirez (18% x 1.200) 216,00 kn

4. Ukupno za isplatu

(1.-2.-3.) 8.584,00 kn

Koliko se stvarno plaća poreza kod isplate dobiti?

U prethodnom primjeru prikazano je oporezivanje porezom na dohodak kod isplate dobiti koja se vrši fizičkoj osobi. Međutim, prije tog poreza plaćen je i porez na dobit po stopi 20%. Stoga, ako se uzme u obzir i taj porez, efektivno porezno opterećenje se kreće od 29,60% do 31,328% od ostvarene bruto dobiti (ovisno o stopi prireza koja se obračunava).

Izvor: http://www.racunovodja.hr/oporezivanje-isplate-dobiti-i-dividende-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4vAcXIdBq8DU/

oporezivanje_isplate_dobiti_i_dividende.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)