oporezivanje_dividendi_i_udjela_u_dobitku_isplacenih_iz_inozemstva_s_osvrtom_na_poreznu_prijavu_20.11.2013

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva s osvrtom na poreznu prijavu

•Fizičke osobe koje ostvaruju dividende ili udjele u dobitku iz inozemstva obvezne su u roku od 8 dana platiti porez na dohodak po stopi od 12% uvećanoj za prirez ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

•Ako je ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno da zemlja isplatitelja ima pravo oporezivanja po određenoj stopi te iskoristi tu mogućnoost, tada osoba nije obvezna obračunati porez i prirez u roku od 8 dana, ali je obvezna predati poreznu prijavu. U tom je slučaju obvezna u poreznoj prijavi iskazati samo dohodak iz inozemstva i plaću ili mirovinu.

•S obzirom na to da se obračun poreza po poreznoj prijavi obavlja progresivno, može se dogoditi da porezna obveza utvrđena po godišnjoj poreznoj prijavi bude veća u odnosu na porez koji bi se platio u roku od 8 dana od primitka novca na račun

•Da bi porezni obveznik platio porez na način koji je za njega najpovoljniji, treba prilikom primitka dividende iz inozemstva ocijeniti što je za njih povoljnije.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.infokorp.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3A2013-11-13-11-42-26&catid=51%3Apitanja&Itemid=209&lang=hr

oporezivanje_dividendi_i_udjela_u_dobitku_isplacenih_iz_inozemstva_s_osvrtom_na_poreznu_prijavu_20.11.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)