User Tools

Site Tools


opcenito_o_obrtu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Općenito o obrtu

O OBRTU

ŠTO JE OBRT?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl.1. Zakona o obrtu).

S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

slobodni obrti - obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće

      uvjete za otvaranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema

vezani obrti - obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o

      stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema
      ili majstorski ispit

povlašteni obrti - obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju

      povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za otvaranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

Opći uvjeti (čl.3. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:

-da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom

      Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane
      ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

-da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta

Posebni uvjeti (čl.5. Zakona o obrtu):

-stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen

      majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu

-udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom

-povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

Gdje otvoriti obrt?

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

             ODJEL ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
             ODSJEK ZA VOĐENJE OBRTNOG REGISTRA
             ZAPOLJSKA 1
             10000 ZAGREB
             Telefon: 01/2333-777    Telefaks: 01/610-0229
              e-mail: OR.zagreb@globalnet.hr    Radno vrijeme: 08:30 - 15:30

KAKO OTVORITI OBRT?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,…)

1. KORAK – Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba

       (nadležno registarsko tijelo - prema sjedištu obrta)
 1. upitati za detaljnije informacije
 1. prikupiti potrebnu dokumentaciju:
      a) preslika osobne iskaznice
      b) preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice
        ako imaju trajno nastanjenje u RH
      c) dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima,
        ako je to propisano Zakonom
      d) dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta
        potreban prostor
      e) za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili
        ispitu o stručnoj osposobljenosti
        - ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne
          osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može
          obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja
          udovoljava tom uvjetu
 1. ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave

ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)

 1. izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice

(žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK

 1. preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
 1. izraditi pečat
 1. otvoriti konačan račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

 1. prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 1. prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

 1. prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema

sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika

TROŠKOVI OTVARANJA OBRTA

Trošak otvaranja obrta iznosi oko 470,00 kuna, od čega je trošak izdavanja obrtnice 200,00 kuna, a 270,00 kuna je administrativna pristojba za postupak registracije.

Plaćanja cijene obrtnice oslobođeni su:

 1. fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko- planinskim područjima i Zakonom o

otocima

 1. osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20

godina radnog staža

 1. branitelji
 1. osobe koje temeljem Programa «Poticaj za uspjeh» registriraju obrt za

ugostiteljsku djelatnost kapaciteta ne većeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100

   kamp jedinica.

SLUŽBENI OBRASCI

OBRTNI REGISTAR - Obrasci koji se popunjavaju (ovisno o vrsti prijave):

    1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
    2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
    3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

Izvor: http://portor.mingorp.hr/opcenito.htm

opcenito_o_obrtu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)