User Tools

Site Tools


olaksice_i_oslobodenja_za_porezne_obveznike_na_podrucju_grada_vukovara

Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike na području grada Vukovara

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto zaposlenika ima prebivalište i boravište na području grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dobit deset godina nakon početka primjene navedenog zakona.

“Ovo je grad na sjajnom geopolitičkom položaju koji ima sve šanse da postane jedan od najutjecajnijih faktora u regiji”, izjavio je prije nekoliko dana, u utorak, predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić za posjeta Vukovaru i za javnost zatvorenih razgovora s vukovarskim gradonačelnikom Željkom Sabom i vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem.

Naglasio je važnost nastavka razminiranja i obnove. Nedostatak novca treba se prevladati uz pomoć europskih fondova, ali i uz pomoć hrvatskih županija i gradova, rekao je.

Simbol Domovinskog rata bori se s nezaposlenošću. Politika posebnim olakšicama - beneficijama pri plaćanju poreza na dobit i dohodak - pokušava stimulirati razvoj poduzetništva. Porezne olakšice, poticaji i oslobođenja ne isključuju jedni druge nego ih je moguće kumulirati pa porezni obveznik može izabrati najpovoljniju. Donosimo pregled najvažnijih pojmova…

Porez na dobit

Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto zaposlenika ima prebivalište i boravište na području grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dobit deset godina nakon početka primjene navedenog zakona. Smatra se da porezni obveznik zapošljava u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja grada Vukovara ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika te imao prebivalište i boravio na području grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

Porez na dohodak

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na području grada Vukovara i zapošljavaju više od dva radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto radnika ima prebivalište i boravi u gradu Vukovaru najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak deset godina.

Obveznici koji iskorištavaju olakšicu, oslobođenje ili poticaj obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja za djelatnost za koju ih dobivaju. To se jednako odnosi za područja od posebne državne skrbi i grad Vukovar.

Područja od posebne državne skrbi

Djelatnost na području od posebne državne skrbi ne mora biti posebno registrirana, ali obveza je dokazati da se na tom području uistinu obavlja djelatnost. Porezni se obveznik pritom može poslužiti svim dokaznim sredstvima (očevid, isprave, primljeni računi za potrošena dobra i usluge koji imaju priključke – struja, voda, plin, komunalije i dr.). Dakle, cilj je obavljanje djelatnosti na području od posebne državne skrbi i u gradu Vukovaru i zapošljavanje osoba s prebivalištem i boravištem na tom području. Ta se djelatnost može odvijati i preko pogona, poslovne jedinice, skladišta i sl.

Porezne olakšice, poticaji i oslobođenja ne isključuju jedni druge nego ih je moguće kumulirati. Porezni obveznik koji ispunjava uvjete za nekoliko poreznih olakšica može prema tome u danom slučaju iskoristiti povoljniju olakšicu.

Dokazivanje statusa

Porezni obveznici nisu dužni uz poreznu prijavu, PD obrazac, dostaviti dokaze o statusu zaposlenika, već su to dužni osigurati u ispravama na temelju kojih vode poslovne knjige i koje mogu biti i predmetom nadzora. Prebivalište i boravište (osim za grad Vukovar) zaposlenika ne mora biti s područja od posebne državne skrbi iste skupine.

Također, nije uvjet da zaposlenici ostvaruju pravo na povlašteni osobni odbitak kod obračuna poreza na dohodak za svih devet mjeseci nego je bitno da prebivaju i borave na području od posebne državne skrbi i da su zaposleni na neodređeno vrijeme kod poreznog obveznika najmanje devet mjeseci.

http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/olaksice-i-oslobodenja-za-porezne-obveznike-na-podrucju-grada-vukovara/

olaksice_i_oslobodenja_za_porezne_obveznike_na_podrucju_grada_vukovara.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)