User Tools

Site Tools


olaksice_i_oslobodenja-_porezi_na_podrucjima_od_posebne_drzavne_skrbi

Olakšice i oslobođenja- Porezi na područjima od posebne državne skrbi

Odlučili ste se za pokretanje nekog posla? Razmotrite i mogućnost da se odlučite za posebna područja. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje područja koja se nazivaju područjima od posebne državne skrbi. Kako bi se motiviralo poduzetnike da ulažu i razvijaju navedena područja, u porezni sustav ugrađene su određene olakšice. U nastavku navodimo kratak opis zakonskih odredaba.

Porez na dobit

U nastavku dajemo pregled olakšica sa stajališta poreza na dobit:

I. skupina 2005. – 2014. ne plaća se porez na dobit II. skupina 2005. - 2014. plaća se 25 posto od propisane stope III. skupina 2005. – 2014. plaća se 75 posto od propisane stope.

Da bi porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području od posebne državne skrbi ispunili te uvjete, trebaju zaposliti više od pet zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto zaposlenika mora imati prebivalište i boraviti na području od posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci. Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja od posebne državne skrbi ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište te boravio na području od posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

Porez na dohodak

Olakšice rezidentima koji imaju prebivalište i borave na području od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima prikazujemo u sljedećoj tablici:

Osobni odbitak na područjima od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima

U tim slučajevima porezni obveznik ne može iskoristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,3) ni za sebe ni za osobu koju uzdržava. Uvećani osobni odbitak na područjima od posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave a tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma dohotka od nesamostalnog rada priznaje se osobni odbitak kao i izvan područja od posebne državne skrbi.

Samostalna djelatnost

Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva na tim područjima utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti umanjuje se za:

I. skupina: 100 posto II. skupina: 75 posto III. skupina: 25 posto.

Napomena

Obveznici poreza na dohodak od 1. siječnja 2005. godine imaju pravo na navedene olakšice i oslobođenja samo ako su zaposlili više od dva radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 posto radnika mora imati prebivalište i boraviti na području od posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci tijekom poreznog razdoblja. Dakle, kumulativno trebaju biti ispunjena oba uvjeta.

http://www.profitiraj.hr/gradjani/porezi-na-podrucjima-od-posebne-drzavne-skrbi/

olaksice_i_oslobodenja-_porezi_na_podrucjima_od_posebne_drzavne_skrbi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)