User Tools

Site Tools


odredena_je_nova_veca_minimalna_placa_direktora_zaposlenih_u_drustvima

Određena je nova, veća minimalna plaća direktora zaposlenih u društvima

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Prema odredbama Zakona o doprinosima 01.01.2019. doći će do promjene kojom se mijenja minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave). Ona ne može biti niža od 5.491,20 kn mjesečno u bruto iznosu. To je povećanje za 278,20 kn u odnosu na 2018. godinu, kada je minimalna plaća direktora iznosila 5.213,00 kn.

Minimalna plaća direktora za 2019.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Odnosno, od 1. siječnja 2019. godine, ona ne može biti niža od 5.491,20 kn. Neto iznos ovisi o poreznim olakšicama te mjestu stanovanja zaposlenog člana uprave (cca 4.225,00 kn).

Nova minimalna plaća direktora obračunava se za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje u veljači 2019.

Minimalna plaća direktora kod nepunog radnog vremena

Izmjenom Zakona o doprinosima 01.01.2019. propisuje se minimalna godišnja osnovica za obračun doprinosa za direktora (zaposlenog člana uprave). Minimalna godišnja osnovica dobiva se množenjem 5.491,20 i brojke 12, tj. razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost direktora. Tako će za direktora koji će cijelu 2019. godinu biti zaposlen i obnašati dužnost direktora, godišnja osnovica iznositi 65.894,40 kn (5.491,20 x 12 = 65.894,40 kn).

Što ako je direktor zaposlen na nepuno radno vrijeme i mjesečna osnovica po kojoj obračunava doprinose bude manja od 5.491,20 kn?

Tada će direktor trebati platiti razliku između obračunatih doprinosa prema minimalnoj mjesečnoj osnovici 5.491,20 kn i mjesečne osnovice za obračun doprinosa na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Kada i kako se utvrđuje razlika u odnosu prema minimalnoj mjesečnoj osnovici?

Porezna uprava će godišnjim obračunom utvrditi možebitnu razliku doprinosa za uplatu te izdati rješenje za njeno plaćanje.

Pri utvrđivanju godišnje obveze doprinosa priznaju se ostvarena oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću za:

– mladu osobu do 30 godina života;

– osobu koja se prvi put zapošljava;

– dijete hrvatskog branitelja starijeg od 29 godina.

Tko je obveznik plaćanja razlike između minimalne godišnje osnovice i manje obračunate osnovice za obračun doprinosa?

Prema novim odredbama Zakona o doprinosima od 01.01.2019. za direktora (zaposlenog člana uprave) obveznik plaćanja doprinosa po osnovi radnog odnosa je trgovačko društvo kao poslodavac. No, za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj osnovici obveznik plaćanja je sam direktor.

Odnosi li se utvrđivanje minimalne godišnje osnovice na direktora koji je u mirovini?

Za direktora koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine nije predviđeno utvrđivanje minimalne godišnje osnovice.

Ako je direktor u radnom odnosu i korisnik je invalidske mirovine zbog djelomičnoga gubitka radne sposobnosti tada se na njega primjenjuje odredba minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa.

Nova minimalna plaća direktora i mjesečni trošak doprinosa

Budući da se povećava minimalna plaća direktora, i mjesečni trošak doprinosa u 2019. godini bit će veći te će iznositi oko 2.173,00 kn.

Iznos troška doprinosa dodatno se može smanjiti za:

– mladu osobu do 30 godina života;

– osobu koja se prvi put zapošljava;

– dijete hrvatskog branitelja starijeg od 29 godina;

– kod dodatnog uvećanja osobnog odbitka.

Izvor: https://brojevi.hr/veca-minimalna-placa-direktora/

odredena_je_nova_veca_minimalna_placa_direktora_zaposlenih_u_drustvima.txt · Last modified: 2019/01/31 07:22 by gasparovic