User Tools

Site Tools


odluka_o_radnom_vremenu_za_pojedine_obrte

Odluka o radnom vremenu za pojedine obrte

250px-stara_gradska_vijecnica_zagreb.jpg

Gradska skupština Grada Zagreba, na 17. sjednici, 23. rujna 2010., donijela je ODLUKU o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu za pojedine obrte. Obrtnici više nemaju obvezu prijavljivanja radnog vremena ovom Uredu.

http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf/VPD/4E56DF8E862DAC12C12577AB00481D43?OpenDocument

Radno vrijeme u ugostiteljstvu na području Grada Zagreba regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10) i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 9/07, 16/07, 8/09 i 17/09).

Odlukom je propisano da izvršno tijelo, na ugostiteljev zahtjev, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom i Odlukom, a radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjelu za upravno-pravne poslove, Zagreb, Zapoljska 1, uz upravnu pristojbu od 70 kuna u državnim biljezima, najkasnije 20 dana prije održavanja proslave.

Sve dodatne informacije dostupne su na telefon 2333-777, fax. 610-0229

Prije toga Gradska skupština Grada Zagreba, na 33. sjednici, 6. ožujka 2008., donijela Odluku o radnom vremenu za pojedine obrte. Tom se odlukom određuje raspored početka i završetka radnog vremena za pojedine obrte.

http://www1.zagreb.hr/SlGlasnik.nsf/VPD/74EAD9C1988D228AC125740C005116C3?OpenDocument

Na 12. sjednici, 27. lipnja 2002., Gradska skupština Grada Zagreba, donijela je ODLUKU o radnom vremenu za pojedine obrte.

http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf/VPD/702350262894B324C1256CDE00412CC8?OpenDocument

odluka_o_radnom_vremenu_za_pojedine_obrte.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)