User Tools

Site Tools


obveznik_fiskalizacije_-_odvjetnik_12.12.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Obveznik fiskalizacije - odvjetnik

Obveznike fiskalizacije treba razlikovati od obveznika korištenja fiskalne blagajne.

Postaje li odvjetnik koji prima uplate na žiro račun isključivo od pravnih osoba obveznik fiskalizacije s 01.04.?

Od 01. travnja 2013. godine, obveznici koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja –odvjetnici - čl. 18., st. 2., t. 1. Zakona o porezu na dohodak, postaju obveznici fiskalizacije.

Ukoliko odvjetnik ne naplaćuje u gotovini nije obveznik korištenja fiskalne blagajne.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/obveznik-fiskalizacije-odvjetnik-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpOPj6qrELokP/?justlogged=1

obveznik_fiskalizacije_-_odvjetnik_12.12.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)