User Tools

Site Tools


obvezni_doprinosi_i_primitci_clanova_uprave_i_izvrsnih_direktora

Plaćanje doprinosa i oporezivanje nadoknada članova uprave i izvršnih direktora d.d. -a ovisno o uređenom statusu

(RRIF 10/09 str. 165)

obvezni_doprinosi_i_primitci_clanova_uprave_i_izvrsnih_direktora.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)