User Tools

Site Tools


obveza_placanja_porez_na_dobit_iznajmljivaca_25.10.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Obveza plaćanja porez na dobit iznajmljivača

porez_na_dobit.jpg

Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu iznajmljivanjem soba, apartmana i kuća za odmor, može postati obveznikom plaćanja poreza na dobit, ako podnese zahtjev u kojem traži da želi umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit ili obveznikom plaćanja poreza na dobit postaje po sili zakona zbog prekoračenja uvjeta propisanih za oporezivanje dobiti prema odredbama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04 do 22/12).

Fizička osoba postaje obveznik poreza na dobit po sili zakona ako ostvari određene uvjete odnosno ako ostvari ukupan primitak veći od 2,00 mil kn, dohodak veći od 400.000,00 kn, ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2,00 mil kn ili prosječno zapošljava više od 15 radnika, pri čemu propisani uvjeti nisu kumulativni nego pojedinačni.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/obveza-pla-canja-porez-na-dobit-iznajmljivaca-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4nVX1jezcECC/

obveza_placanja_porez_na_dobit_iznajmljivaca_25.10.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)