User Tools

Site Tools


obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk [2021/01/22 01:52]
gasparovic created
obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk [2021/01/22 01:54] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK** **Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK**
 +
 +
 +www.actarius.hr
 +
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +​Porezni obveznik koji nema sjedište u RH niti na području EU, ali ima sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području i koji je obvezan platiti hrvatski PDV, mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, ako RH nije sklopila sporazume o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere te o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a. ​
 + 
 +Obzirom da je 1. siječnja 2021. na snagu stupio Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK, koji između ostalog, sadrži i Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanja,​ porezni obveznici sa sjedištem u UK nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika u RH.
 +​​
 +
 +Izvor: https://​www.porezna-uprava.hr/​Stranice/​Vijest.aspx?​NewsID=3098&​List=Vijesti
 +
 +
obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk.txt · Last modified: 2021/01/22 01:54 by gasparovic