User Tools

Site Tools


obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk

Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK

www.actarius.hr

info@actarius.hr

​Porezni obveznik koji nema sjedište u RH niti na području EU, ali ima sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području i koji je obvezan platiti hrvatski PDV, mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, ako RH nije sklopila sporazume o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere te o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a.

Obzirom da je 1. siječnja 2021. na snagu stupio Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK, koji između ostalog, sadrži i Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanja, porezni obveznici sa sjedištem u UK nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika u RH. ​​

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3098&List=Vijesti

obveza_imenovanja_poreznog_zastupnika_u_rh_za_porezne_obveznike_iz_uk.txt · Last modified: 2021/01/22 01:54 by gasparovic