User Tools

Site Tools


obustave_kreditnih_rata_prema_bankama

Obustave kreditnih rata prema bankama

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Nastavno na Zakon o interventnim mjerama u ovršnim postupcima, kao poslodavci u obvezi smo zastati s pljenidbom rješenja o ovrsi. Zanima nas kako postupati s administrativnim zabranama, odosno izjavama o zapljeni u svrhu kredita koji se usteže s plaće radnicima svaki mjesec i nisu blokirani? Zastaje li se i s obustavama kreditnih rata prema bankama ili taj dio ne diramo kao poslodavci?

Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima propisuju se posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

U članku 4. navodi se

(1) Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastat će s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Administrativna zabrana je ovjerena suglasnost dužnika da se radi naplate vjerovnikove tražbine zaplijeni dio njegova stalnog novčanog primanja (plaća ili drugo primanje) i da se isplati izravno vjerovniku, na način određen u toj ispravi. Tu ispravu s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja vjerovnik.

Prema našem shvaćanju, Zakon o interventnim mjerama u ovršnim postupcima ne odnosi se na administrativnu zabranu, već se ona provodi i dalje do promjene.

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/obustave-kreditnih-rata-prema-bankama-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChAheL-SkszJ0mtMB8TgbP-MsXeRs0PW5Xg/?serp=1

obustave_kreditnih_rata_prema_bankama.txt · Last modified: 2020/06/15 00:12 by gasparovic