User Tools

Site Tools


obrtnici_u_prijavi_doh_ne_moraju_iskazati_sve_dohotke

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015,

Fax 01/382-0010 http://www.actarius.hr

Obrtnici u prijavi DOH ne moraju iskazati sve dohotke

Obrtnici, te ostali obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koji su tijekom 2010. utvrđivali dohodak na temelju propisanih poslovnih knjiga trebaju obvezno predati godišnju prijavu poreza na dohodak (čl. 39. Zakona o porezu na dohodak - Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.).

Ti porezni obveznici su uz dohodak koji se oporezuje poreznom na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (na temelju poslovnih knjiga) obvezni u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati i možebitno ostvareni dohodak od nesamostalnog rada - plaću (čl. 39., st. 5. Zakona o porezu na dohodak).

Samo u slučaju ako uz dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti za koji je obrtnik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu i uz dohodak od nesamostalnog rada iskaže i dohodak iz ostalih izvora (drugi dohodak, dohodak od imovine, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja), obvezan je u obrascu DOH iskazati sveukupno ostvarene dohotke tijekom 2010.

Dakle, porezni obveznik uz dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti u godišnjoj poreznoj prijavi treba iskazati samo dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dok ostale dohotke ovaj porezni obveznik ne treba iskazati, osim ako za to ima interesa.

Više o tome u časopisu RRIF br. 2/11.

A.B.

Izvor: http://www.rrif.hr/Obrtnici_u_prijavi_DOH_ne_moraju_iskazati_sve_doho-613-vijest.html

obrtnici_u_prijavi_doh_ne_moraju_iskazati_sve_dohotke.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)