User Tools

Site Tools


obrt_pausalni

Obrt, paušalni

Uvjeti za paušalno oporezivanje:

• da obrt nije u sustavu PDV-a

• da obrt nije zajednički (supoduzetništvo)

• da obrt nema izdvojenih pogona ili poslovnih jedinica

• da se obrt NE BAVI TRGOVINOM I/ILI UGOSTITELJSTVOM

Ako ste ‘paušalist’ pretpostavlja se da ste ili, točnije, da ćete u određenoj poreznoj godini ostvariti 12.750,00 kn dohotka – tj. razliku između 85.000 kn primitaka i izdataka u visini od 85% tog iznosa (72.250 kn).

Na taj dohodak plaća se porez na dohodak po stopi od 12% + prirez porezu prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta: znači, ako pretpostavimo da ste iz mjesta koje nama prirez, na kraju svakog tromjesečja dužni ste u državni proračun uplatiti nešto više od 382,00 kn. Prednost ovakvog plaćanja poreza je ta da ne trebate voditi poslovne knjige, budući da ste zahtjevom za paušalno oporezivanje prihvatili gore opisane uvjete. Nedostatak je u tome što gore spomenuti iznos poreza morate platiti bez obzira na Vaš stvarni poslovni uspjeh u toj godini, tj. na eventualno stvarno poslovanje sa gubitkom.

Budući da poslovanje sa gubitkom nije zabranjeno, mišljenja smo da Vam ovo nije baš osobito dobra poslovna odluka. Naime, za takav mali obrt knjigovodstvo ćete plaćati oko 400,00 kn mjesečno – što Vam je, naravno, i porezno priznati izdatak, a porez ćete platiti prema iznosu Vašeg stvarno ostvarenog dohotka. Ako nema dohotka, nema niti plaćanja poreza. Čak štoviše, gubitak se može prenositi pet godina, čime će se umanjiti ostvareni dohotak u slijedećim godinama.

Napomena: i ‘paušalisti’ moraju voditi slijedeće poslovne knjige:

• evidenciju o prometu (KPR) za naplate u gotovini

• morate izdavati račune, kao i svi ostali obrtnici

• ako zapošljavate radnika, morate voditi sve propisane evidencije vezane uz isplate plaća i kadrove

Kako postati ‘paušalist’?

1. Ako ste tek otvorili obrt, na obrascu RPO, koji predajete nadležnoj poreznoj upravi, naznačit ćete taj zahtjev.

2. Ako ste dosada porez plaćali temeljem poslovnih knjiga, a ispunjavate uvjete za paušalno oporezivanje, do 15. siječnja određene godine trebate podnijeti zahtjev poreznoj upravi da u toj godini želite biti ‘paušalist’. Dodat ćete i: obrazac RPO; pregled primitaka i izdataka za proteklu godinu; te pregled ukupnog iznosa tražbina (izvod iz Evidencije o tražbinama);

Napomena: ako Vam je sjedište na području od posebne državne skrbi ili na otocima prve skupine ili na brdsko-planisnkom području (kao npr. Matulji), paušalni porez ćete plaćati umanjen za 25 – 75%.

Poreznu prijavu obrtnik paušalist ne podnosi, ukoliko nema drugih vrsta dohodaka za koje ju mora podnijeti.

Izvor: http://makora.hr/obrt-pausalni/

obrt_pausalni.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)