User Tools

Site Tools


obracun_poslovanja_obrtnika_i_slobodnih_zanimanja

Obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja 2011

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

Iznos: plaća se mjesečno prema rješenju Porezne uprave

Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713312009

Model: 68

Poziv na broj: 1430-OIB

Mirovinsko osiguranje po rješenju PU I stup

Iznos: plaća se mjesečno prema rješenju Porezne uprave

Uplatni račun: 1001005-1863000160

Nodel: 68

Poziv na broj: 8214-OIB

Mirovinsko osiguranje po rješenju PU II stup

Iznos: plaća se mjesečno prema rješenju Porezne uprave

Uplatni račun: 1001005-1700036001

Model: 68

Poziv na broj: 2046-OIB

Zdravstveno osiguranje prema rješenju PU

Iznos: plaća se mjesečno prema rješenju Porezne uprave

Uplatni račun: 1001005-1863000160

Model: 68

Poziv na broj: 8478 -OIB

Ozljede na radu prema rješenju Porezne uprave

Iznos: plaća se mjesečno prema rješenju Porezne uprave

Uplatni račun: 1001005-1863000160

Model: 68

Poziv na broj: 8591 -OIB

Porez na potrošnju

Iznos: plaća se do kraja mjeseca za prethodni mjesec

Uplatni račun za Zagreb: 236000-1813300007

Model: 68

Poziv na broj: 1708 -OIB

Porez na tvrtku

Iznos: promjenjiv, u Zagrebu najčešće 340 kn ili 520 kn.

Uplatni račun za Zagreb: 236000-1813300007

Model: 68

Poziv na broj: 1732-OIB

Članarina Turističkoj zajednici - TZ

Iznos: promjenjiv

Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713327153

Model: 67

Poziv na broj: OIB

Spomenička renta

Iznos: 0,05% prihoda u 2010.

Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713328708

Model: 67

Poziv na broj: OIB

Doprinos HOK - Komorski doprinos u paušalnoj svoti

Iznos: plaća se prema Izvatku iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti

Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713352360

Model: 67

Poziv na broj: OIB

Uplatni računi za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori - 2012.god.

Izvor: RRIF, prilog časopisa RRiF br. 6/11. Stručne informacije u 2011. (str. 36-40).

obracun_poslovanja_obrtnika_i_slobodnih_zanimanja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)