User Tools

Site Tools


obracun_posebnog_doprinosa_za_zaposljavanje_osoba_s_invaliditetom

Obračun posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pregled obveznika plaćanja posebnog dorpinosa

obvetznici obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosaDoprinos za zapošljavanjePoseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Manje od 20 zaposlenih1.7%-
Više of 20 zaposlenih (svi poslodavci) i do 42 zaposlenika za obveznike zapošljavanja osoba s invaliditetom1,6%0,1%
Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvanproračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH i pravne osobe u vlasništvu RH i pravne osobe u vlasništvu RH i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji do 31. prosinca 2008. nisu zaposlili osobu s invaliditetom1,6%0,2%

(RRIf 1/09 str. 233)

obracun_posebnog_doprinosa_za_zaposljavanje_osoba_s_invaliditetom.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)