User Tools

Site Tools


obracun_pdv-a_na_usluge_u_vezi_s_nekretninama

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama

nekretnine1.jpg

Tema oporezivanja usluga PDV-om objašnjava kada se obračunava PDV, a kada ne, na usluge pružene inozemnoj firmi ili primljene iz inozemstva. Složenost je u tome što oporezivanje ovisi o vrsti usluge, te nema jednoznačnog pravila.

Kod usluga u vezi s nekretninom, mjestom obavljanja usluge smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. To konkretno znači da će na uslugu vezanu uz nekretninu u tuzemstvu trebati obračunati PDV, dok u slučaju inozemne nekretnine neće trebati obračunati PDV, u smislu hrvatskih propisa. Pritom je nebitno da li je uslugu obavio domaći ili inozemni poduzetnik.

To se prije svega odnosi na:

1. Usluge koje se obavljaju pomoću nekretnina

To su usluge:

- iznajmljivanja kuća, stanova, soba, hotelskih soba, apartmana, zemljišta, parkirnih mjesta, vezova za brodove, iznajmljivanje sportskih terena i dvorana, iznajmljivanje izložbenih površina na sajmovima, postavljanje izložbenih mjesta i sl.,

- održavanje zelenih površina, dizala, grijanja (dakle infrastrukture), čišćenje zgrada i dr.

2. Usluge koje se obavljaju na nekretnini

To su usluge: pripreme građevinskih radova (geodetske usluge, usluge arhitekata, građevinskih inženjera i dr.), izvođenja građevinskih radova, vještačenja na nekretninama, inženjering usluge.

3. Usluge u vezi s kupoprodajom nekretnina

Ovdje treba navesti usluge odvjetnika (samo kada se radi o usluzi direktno vezanoj uz kupoprodaju, kao izrada kupoprodajnog ugovora), bilježnika i posrednika pri kupoprodaji nekretnina.

Također, navodimo slučajeve kada se oporezivanje u vezi s nekretninama ne provodi prema mjestu nekretnine, već prema mjestu/državi primatelja usluge.

Tako odvjetnici trebaju pripaziti prilikom izdavanja fakture inozemnoj osobi, kada će obračunati PDV, a kada neće, jer se odvjetničke usluge u pravilu oporezuju PDV-om prema mjestu/državi/ primatelja usluge, čak i kada se radi o uslugama savjetovanja u vezi s nekretninama.

Usluge oglašavanja kupoprodaje ili najma nekretnine, financiranja nekretnine, pravno i porezno savjetovanje u vezi s nekretninom, ustupanje osoblja građevinskim poduzetnicima, oporezuju se prema mjestu primatelja usluge.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da:

- ukoliko domaći poduzetnik ima u vlasništvu nekretninu u inozemstvu i istu daje u najam, na uslugu neće obračunavati PDV,

- ukoliko domaći poduzetnik izvrši uslugu na nekretnini koja se nalazi u Hrvatskoj, a koja je u vlasništvu inozemne osobe, obračunati će PDV na svoju uslugu,

- ukoliko strani poduzetnik zaračuna uslugu domaćem poduzetniku, vezano za nekretninu koja se nalazi u Hrvatskoj i u vlasništvu je domaćeg poduzetnika, domaći poduzetnik će sam trebati obračunati PDV na uvoznu uslugu i uplatiti ga u proračun. Taj PDV će kasnije odbiti kao pretporez, ukoliko je obveznik PDV-a.

U slučaju pružanja usluga smještaja turistima, na području RH, PDV se obračunava po stopi od 10%, bez obzira da li se radi o domaćem ili inozemnom gostu.

Izvor:http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=153

obracun_pdv-a_na_usluge_u_vezi_s_nekretninama.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)