User Tools

Site Tools


obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2015

Novi račun za plaćanje općekorisne funkcije šuma Četvrtak, 12.02.2015.

Prema novoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te

prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. objavljenoj u Narodnim novinama

br.12/15, od 02.02. 2015., naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje

se na novi uplatni račun:

HR12 1001 0051 8630 0016 0

U pozivu na broj upisuje se:

Model HR68 5126- OIB –isplatitelja.

* Iznos: 0,0265% (po prosječnoj stopi) prihoda u 2014.

_

Spomenička renta

◾ Iznos: 0,05% prihoda u 2014.

◾ Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713328708(IBAN: HR9110010051713328708)

◾ Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752028701 (IBAN: HR9110010051752028701)

◾ Uplati račun za Split: 1001005-1740928700 (IBAN: HR9110010051740928700)

◾ Model: 67.

◾ Poziv na broj: OIB.

———————————————

Turistička zajednica

◾Iznos: promjenjiv.

◾Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713327153.(IBAN: HR7510010051713327153)

◾Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752027158. (IBAN: HR4210010051752027158)

◾Uplatni račun za Split: 1001005-1740927151. (IBAN: HR1010010051740927151)

◾Model: 67.

◾Poziv na broj: OIB.

_

Porez na dodanu vrijednost

◾ Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

◾ Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH (IBAN: HR1210010051863000160)

◾ Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe

Porez na tvrtku

◾ Iznos: promjenjiv, u Zagrebu najčešće 340 kn ili 520 kn.

◾ Uplatni račun za Zagreb: 2360000-1813300007 (HR3423600001813300007).

◾ Model: 68.

◾ Poziv na broj: 1732-OIB.


Predujam poreza na dobit

◾ Iznos: mjesečno 1/12 poreza na dobit za za 2014.

◾ Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713316067. (IBAN: HR5510010051713316067)

◾ Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752016063. (IBAN: HR7110010051752016063)

◾ Uplatni račun za Split: 1001005-1740916064. (IBAN: HR1710010051740916064)

◾ Model: 68.

◾ Poziv na broj: 1651-OIB.

_

Porez na potrošnju

◾ Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a

◾ Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Zagreb: 2360000 - 1813300007 Grad Zagreb) (IBAN: HR3423600001813300007)

◾ Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1708 - OIB za pravne i fizike osobe

_

Članarina HGK

◾ Iznos: 42 kn mjesečno/20 kn mjesečno za J.d.o.o.. (OIB HGK: 85167032587.)

◾ Uplatni račun: 1001005-1700052620. (IBAN: HR8510010051700052620)

◾ Model: 67.

◾ Poziv na broj: promjenjiv, najčešće: OIB-002-MMYY za doo, OIB-005-MMYY za jdoo

_

obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2015.txt · Last modified: 2015/03/30 12:52 by gasparovic