User Tools

Site Tools


obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2012

Spomenička renta

 • Iznos: 0,05% prihoda u 2012.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713328708(IBAN: HR9110010051713328708)
 • Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752028701 (IBAN: HR9110010051752028701)
 • Uplati račun za Split: 1001005-1740928700 (IBAN: HR9110010051740928700)
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

———————————————

Turistička zajednica

 • Iznos: promjenjiv.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713327153.(IBAN: HR7510010051713327153)
 • Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752027158. (IBAN: HR4210010051752027158)
 • Uplatni račun za Split: 1001005-1740927151. (IBAN: HR1010010051740927151)
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Naknada za korištenje općekorisnih funckija šuma

Od 02.02.2015, naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje 

se na novi uplatni račun: HR12 1001 0051 8630 0016 0

U pozivu na broj upisuje se:

Model HR68 5126- OIB –isplatitelja.

* Iznos: 0,0306% (po prosječnoj stopi) prihoda u 2012.

* Uplatni račun: 1001005-1700055099. (IBAN: HR8210010051700055099)

* Model: 67.

* Poziv na broj: OIB-2012.


Članarina HGK

 • Iznos: promjenjiv, najčešće 50 kn mjesečno. (OIB HGK: 85167032587.)
 • Uplatni račun: 1001005-1700052620. (IBAN: HR8510010051700052620)
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: promjenjiv, najčešće: OIB-002-MMYY.

Doprinos HGK za obavljanje javnih ovlasti

 • Iznos: 0,0051% (po prosječnoj stopi) prihoda iz 2012. godine (ne iz 2012.!).
 • Uplatni račun: 1001005-1700052783. (IBAN: HR4910010051700052783)
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB-001-MMYY.

Predujam poreza na dobit

 • Iznos: mjesečno 1/12 poreza na dobit za za 2012.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713316067. (IBAN: HR5510010051713316067)
 • Uplatni račun za Zadar: 1001005-1752016063. (IBAN: HR7110010051752016063)
 • Uplatni račun za Split: 1001005-1740916064. (IBAN: HR1710010051740916064)
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1651-OIB.

Porez na tvrtku

 • Iznos: promjenjiv, u Zagrebu najčešće 340 kn ili 520 kn.
 • Uplatni račun za Zagreb: 2360000-1813300007 (HR3423600001813300007).
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1732-OIB.

Porez na dodanu vrijednost

 • Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH (IBAN: HR1210010051863000160)
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe

Porez na dodanu vrijednost za usluge inozemnih poduzetnika

 • Plaća se u roku od 30 dana po preuzimanju carinske deklaracije
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH (IBAN: HR1210010051863000160)
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1228 - OIB za pravne i fizičke osobe

Porez na potrošnju

 • Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a
 • Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Zagreb: 2360000 - 1813300007 Grad Zagreb) (IBAN: HR3423600001813300007)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1708 - OIB za pravne i fizike osobe
obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2012.txt · Last modified: 2015/02/19 07:24 by gasparovic