User Tools

Site Tools


obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2011

Obračun članarina, doprinosa i naknada za 2011

Spomenička renta

 • Iznos: 0,05% prihoda u 2010.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713328708.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Turistička zajednica

 • Iznos: promjenjiv.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713327153.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB.

Naknada za korištenje općekorisnih funckija šuma

 • Iznos: 0,06125% prihoda u 2010.
 • Uplatni račun: 1001005-1700055099.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB-2010.

Članarina HGK

 • Iznos: promjenjiv, najčešće 55 kn mjesečno. (OIB HGK: 85167032587.)
 • Uplatni račun: 1001005-1700052620.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: promjenjiv, najčešće: OIB-002-MMYY.

Doprinos HGK za obavljanje javnih ovlasti

 • Iznos: 0,0056% prihoda iz 2009. godine (ne iz 2010.!).
 • Uplatni račun: 1001005-1700052783.
 • Model: 67.
 • Poziv na broj: OIB-001-MMYY.

Predujam poreza na dobit

 • Iznos: mjesečno 1/12 poreza na dobit za za 2010.
 • Uplatni račun za Zagreb: 1001005-1713316067.
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1651-OIB.

Porez na tvrtku

 • Iznos: promjenjiv, u Zagrebu najčešće 340 kn ili 520 kn.
 • Uplatni račun za Zagreb: 2360000-1813300007.
 • Model: 68.
 • Poziv na broj: 1732-OIB.

Porez na dodanu vrijednost

 • Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe

Porez na dodanu vrijednost za usluge inozemnih poduzetnika

 • Plaća se u roku od 30 dana po preuzimanju carinske deklaracije
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1228 - OIB za pravne i fizičke osobe

Porez na potrošnju

 • Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a
 • Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Zagreb: 2360000 - 1813300007 Grad Zagreb)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1708 - OIB za pravne i fizike osobe

Izvor

Izvor


dr.sc. Goran Gašparović 2010/08/03 03:40

obracun_clanarina_doprinosa_i_naknada_za_2011.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)