User Tools

Site Tools


objava_poreznih_duznika_i_odgovornost_za_neplacene_poreze_-_18.07.2012

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Objava poreznih dužnika i odgovornost za neplaćene poreze

157272.jpg

Srijeda, 18.07.2012.

Najnovijom izmjenom i dopunom Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 78/12.) uvodi se veći red u plaćanju poreznih obveza, barem ih je tako okarakterizirao predlagatelj zakona.

Riječ je o javnoj objavi onih osoba koje nisu platile poreze, doprinose i carinu (npr. za obrtnike već od 100.000,00 kn a za pravne osobe više od 300.000,00 kn), a koje će Porezna uprava objaviti na svojim internetskim stranicama. Ako se visina poreznog duga akumulira u razdoblju od 3 mjeseca u navedenim svotama, tek tada (kao drugi uvjet) se daje pravo Poreznoj upravi da se ne mora pridržavati porezne tajne, što znači da može na „listu srama“ staviti neplatiše poreza, doprinosa i carine.

Druga velika novost jest da se odgovornost za neplaćene poreze, doprinose i carinu proširuje na članove društva u slučaju ako su zloupotrijebili društvo za ciljeve izbjegavanja plaćanja poreznih obveza (npr. smanjili su imovinu prijenosom na drugo društvo, koristili su imovinu društva kao da je to njegova imovina i dr.). Dokazanim postupcima biti će vrlo lako „odmjerena“ krivnja, dok pobijanje nalaza prvostupanjskog poreznog tijela biti će za poreznog obveznika teška i neizvjesna. Na ovaj način Država se stavlja u privilegiranog vjerovnika, a to može izazvati ustavno-pravne prijepore. Sve ovo uvodi nas u vrlo dinamično i burno razdoblje.

Detaljniji prikaz ovih vrlo važnih novosti dati će se u našem časopisu RRiF br. 8/12., a može se vidjeti i u časopisu Pravo i porezi br. 7-8/12.

Pročišćeni tekst Općeg poreznog zakona izrađen je za pretplatnike RRiF-ovog Poreznog priručnika 2012. – II. dopuna.

Izvor:http://www.rrif.hr/Objava_poreznih_duznika_i_odgovornost_za_neplacene-851-vijest.html

objava_poreznih_duznika_i_odgovornost_za_neplacene_poreze_-_18.07.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)