User Tools

Site Tools


obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020 [2021/01/20 07:32]
gasparovic
obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020 [2021/01/20 07:32] (current)
gasparovic
Line 15: Line 15:
 Prema navedenome rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu su: Prema navedenome rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu su:
  
-  ​Iznimno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:+Iznimno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:
  
 •       ​FINA-i do** 30. lipnja 2021.** godine (za statističke i druge potrebe) •       ​FINA-i do** 30. lipnja 2021.** godine (za statističke i druge potrebe)
obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020.txt · Last modified: 2021/01/20 07:32 by gasparovic