obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu koju prenosimo u cjelosti:

“Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).“ link na izvornu obavijest: kliknite ovdje

Prema navedenome rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu su:

Iznimno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

• FINA-i do 30. lipnja 2021. godine (za statističke i druge potrebe)

• FINA-i u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (za potrebe javne objave)

• FINA-i u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (konsolidirani financijski izvještaji (ako postoji obveza sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja))

Izvor: Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020. (rif.hr)

obavijest_o_rokovima_predaje_godisnjih_financijskih_izvjestaja_i_ostale_racunovodstvene_dokumentacije_za_2020.txt · Last modified: 2021/01/20 07:32 by gasparovic