User Tools

Site Tools


novosti_u_trgovini

Novosti u trgovini

Pravilnik propisuje minimalne tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima, uvjete koji se odnose na vanjske površine prodajnog objekta i uvjete za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar.nov., br. 66/09.).

Stupio je na snagu 16. 6. 2009., a odnosi se na pravne i fizičke osobe, koje kao registrirani trgovci obavljaju trgovinu, kao i na pojedince, pravne i fizičke osobe iz čl. 5. Zakona o trgovini. Odredbe Pravilnika odnose se i na pravne i fizičke osobe koje upravljaju i održavaju tržnice na malo i tržnice na veliko, kao i na organizatore sajmova. Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe (Nar. nov., br. 37/98., 73/02., 153/02. i 12/06).

novosti_u_trgovini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)