User Tools

Site Tools


novosti_u_pdv-u_od_01._sijecnja_2015._29.10.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Novosti u PDV-u od 01. siječnja 2015.

Od 01. siječnja 2015. očekuju se izmjene Zakona o PDV-u i Pravilnika o pDV-u koje proizlaze iz obveze usklađivanja hrvatskih propisa o PDV-u s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ.

  1. U prometu između obveznika PDV-a, građevine i njezini dijelovi i zemljište na kojem se one nalaze biti će oslobođeni PDV-a (osim isporuka za koje prije prvog nastanjenja, odnosno korištenja nije proteklo više od dvije godine), a samo građevinsko zemljište biti će oporezivo PDV-om.
  2. Na telekomunikacijske usluge i usluge radijskog i televizijskog emitiranja primjenjivati će se pojednostavljen postupak.
  3. Ukida se obveza podnošenja konačnog obračuna PDV-a.
  4. Omogućit će se izravno oslobođenje za najam i u prometu prijevoznih sredstava i nekretnina diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim tijelima.
  5. Svi porezni obveznici koji su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili promet do 3.000.000,00 kn mogu odabrati mogućnost da utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. naplaćenih, odnosno plaćenih računa.
  6. Ispravak pretporeza provoditi će se i za zalihe sirovina i materijala.

Izvor: RRIF 10/2014

novosti_u_pdv-u_od_01._sijecnja_2015._29.10.2014.txt · Last modified: 2014/10/29 07:45 by gasparovic