User Tools

Site Tools


novosti_podnosenja_ovogodisnje_porezne_prijave_porezni_razredi

Novosti podnošenja ovogodišnje porezne prijave – porezni razredi!

U 2010.g. na snagu je stupio određen broj novih zakonskih odredbi koje uređuju pitanje podnošenja porezne prijave. Jedna od važnijih novosti je da porezni obveznici, koji su obvezni podnijeti poreznu prijavu, dužni su u poreznoj prijavi iskazati samo dohodak ostvaren po tim osnovama (zbog kojih je nastala obveza) te plaću ukoliko su je ostvarivali u toku godine…

To u prijevodu znači, da ako je uz dohodak, za koji je obvezno podnijeti poreznu prijavu, ostvaren i dohodak, za koji nema obveze, tada taj dohodak nismo obvezni iskazati u poreznoj prijavi kao što je to bio slučaj u ranijim godinama.

Ako iz određenih razloga želimo prijaviti i dohodak za koji nismo obvezni podnijeti poreznu prijavu, u tom slučaju u prijavu moramo unijeti sve dohotke koje smo ostvarili u tom poreznom razdoblju. To je većinom slučaj kada želimo zatražiti povrat poreza.

Većina poreznih olakšica je ukinuta, a mogu se iskoristiti samo ako se odnose na razdoblje do 30.06.2010.g. Ova činjenica bitno je umanjila interes građana za podnošenje poreznih prijava. Unatoč tome isplati se iskoristiti ponuđene mogućnosti.

Zašto podnijeti poreznu prijavu?

Motivi za podnošenje porezne prijave mogu biti

• Porezne olakšice koje se mogu koristiti još ove godine u iznosu do 6.000,00 kn

• Neiskorišten pripadajući osobni odbitak

• Izravnavanje poreznog opterećenja u slučaju kada nije napravljen godišnji obračun

• Korištenje povećanog osobnog odbitka za porezne obveznike koji žive na područjima od posebne skrbi i brdsko-planinskim područjima

Porezni razredi samo za 2010.g.

• 13,5% do iznosa od 43.200,00 kn

• 25% na iznos od 64.800,00 kn

• 30% na iznos od 21.600,00 kn

• 30,5% na iznos os 172.800,00 kn

• 42,50% iznad 302.400,00 kn

Izvor:http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/novosti-podnosenja-ovogodisnje-porezne-prijave-%E2%80%93-porezni-razredi/

novosti_podnosenja_ovogodisnje_porezne_prijave_porezni_razredi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)