User Tools

Site Tools


novost_u_hrvatskojbarter_-_financijska_mogucnost_koja_spasava_poduzeca_u_krizi

Novost u Hrvatskoj. Barter - financijska mogućnost koja spašava poduzeća u krizi

Komercijalna platforma barter (engleska riječ koju je najbolje prevesti slengom trampa) označava model sofisticirane robne razmjene koji je prvi procvat doživio za vrijeme krize 1929. godine, a danas mu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ponovo pribjegava na tisuće poduzeća.

Bartering je u svojoj osnovi trgovanje zasnovano na razmjeni (kolokvijalno trampi) jednog proizvoda ili usluge za drugi. Obično ne podrazumijeva razmjenu novca. Barter se može obaviti neformalno, po sustavu “jedan na jedan”, između pojedinaca i poduzeća, a može teći i preko tvrtke specijalizirane za takvu razmjenu.

Moderni komercijalni barter sofisticirani je sustav za razmjenu (pod upravom barter-tvrtke) koji omogućuje poduzetnicima (članovima) da dio svojih troškova podmire bez upotrebe novca.

Barter-tvrtka je organizacija s članovima (klijentima) s kojima ima sklopljen ugovor o razmjeni imovine ili usluga za određenu proviziju. Pojam ne obuhvaća neformalne razmjene sličnih usluga na nekomercijalnoj osnovi.

Članovi takve udruge nisu dužni razmijeniti ili kupiti robu ili usluge direktno od prodavatelja. Umjesto toga, kada član barter-tvrtke prodaje proizvod ili uslugu drugom članu, na račun mu odmah sjeda iznos koji odgovara tržišnoj vrijednosti proizvoda ili usluge, bez gubitaka koji nastaju u uobičajenoj robnoj razmjeni. Također, kada član takve udruge kupuje štogod, njegov je račun terećen za tržišnu vrijednost proizvoda koji mu je potreban.

Kako to funkcionira?

Recimo da ste vlasnik hotela i htjeli biste tiskati novi promidžbeni materijal u vrijednosti od 3.000 kn. S obzirom na to da vlasniku tiskare vjerojatno ne treba 3.000 kn vrijednosti u hotelskim noćenjima, klasična kompenzacija nije moguća te biste račun trebali kompletno podmiriti u novcu. Ako su i jedan i drugi vlasnik članovi odgovarajuće barter-tvrtke, promidžbeni materijal preuzimate odmah, a umjesto plaćanja hotel sada duguje hotelskih noćenja u vrijednosti od 3.000 kn bilo kojem članu tog poduzeća. Vlasnik tiskare može pak iskoristiti 3.000 kn (dijelom u istom hotelu ako želi) za svoje potrebe kod ostalih članova.

Barter-tvrtka vodi evidenciju svih transakcija te omogućuje jednostavno knjiženje. Članovi u svakom trenutku imaju uvid u stanje svog računa te dobivaju mjesečni izvještaj.

Internet je novi medij za razmjenu barter-industrije. Zahvaljujući napretku tehnologije, provođenje transakcija jednostavno je a barter-tvrtka ne treba imati ured u svakom gradu u kojem posluje. Članovi imaju pristup svom računu u bilo koje doba putem interneta.

Barter-tvrtka funkcionira dakle kao organizator tržišta gdje članovi kupuju i prodaju proizvode i usluge među sobom za punu cijenu, ali sa smanjenom upotrebom novca ili potpuno bez njega.

Riječki Barter-klub

Kako je i u Hrvatskoj teško doći do gotovine, prvu takvu tvrtku u nas, Barter-klub, ove godine pokrenula su dva riječka ekonomista s američkim iskustvom, Viktor Štambuk i Robert Gršković.

Njihov klub svojim članovima odnosno klijentima - koji mogu biti iz svih dijelova Hrvatske - omogućuje međusobnu trgovinu upotrebom obračunske jedinice barter-bod umjesto novca, u omjeru 1:1 s hrvatskom kunom.

- Trenutačno smo jedina takva tvrtka u nas, imamo nešto manje od stotinu članova pa čekamo da se stvori kritična masa potrebna za poslovanje. Očekujemo da će se to brzo dogoditi, zbog sve manje likvidnosti naših poduzeća. Uzmemo li kao primjer veće hrvatske gradove, Zagreb ili Rijeku, dovoljno je stotinjak članova da svi od bartera imaju koristi. Kod nas nema upisnine kao u inozemstvu, a trenutačno na usluge nudimo 50 posto popusta potencijalnim klijentima. Također, odlučili smo proviziju od osam posto naplaćivati samo kupcu, a ne objema stranama kao što rade strana poduzeća - objasnio nam je gospodin Štambuk.

novost_u_hrvatskojbarter_-_financijska_mogucnost_koja_spasava_poduzeca_u_krizi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)