User Tools

Site Tools


novo_vazna_obavijest_o_novinama_u_transakcijskom_poslovanju

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

NOVO! važna obavijest o novinama u transakcijskom poslovanju

Upotreba IBAN konstrukcije u nacionalnim i međunarodnim platnim transakcijama

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o otvaranju transakcijskih računa (NN 3/11, 135/11) od 01. lipnja 2012. omogućit će se upotreba IBAN konstrukcije transakcijskih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

U prijelaznom razdoblju od 01. lipnja 2012. do 01. lipnja 2013., za izvršenje nacionalnih platnih transakcija, osim postojeće konstrukcije transakcijskog računa (VBDI-broj transakcijskog računa), bit ćete u mogućnosti koristiti i IBAN konstrukciju transakcijskih računa koja sadrži 21 alfanumerički znak.

Podatak o Vašem IBAN-u dostupan je na Izvatku o stanju i prometu po transakcijskom računu i RBA iDIREKT Internet bankarstvu, a isti možete provjeriti i pozivom na broj Kontakt centra 062 92 92 92.

Od 01. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa postaje obvezna u nacionalnom platnom prometu te Vas lijepo molimo da što prije, a najkasnije do 01. lipnja 2013. prilagodite upotrebu IBAN-a u transakcijskom poslovanju.

Uvođenje novih obrazaca platnog prometa

Sukladno Odluci o nalozima za plaćanje Hrvatske narodne banke, od 04. lipnja 2012. uvode se novi obrasci naloga za plaćanje HUB 3 i HUB 3A.

HUB 3 postaje univerzalni nalog za plaćanje i koristit će se za provođenje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija, a Nalog za nacionalna plaćanja HUB 3A koristit će se isključivo za nacionalna plaćanja.

Novi obrasci platnog prometa HUB 3 i HUB 3A u potpunosti će zamijeniti postojeće HUB-1 i HUB1-1 obrasce od 01. lipnja 2013. godine. Novi obrasci kao i Uputa za popunjavanje istih dostupni su na internetskoj stranici Banke (www.rba.hr).

Upotreba novog formata datoteke za skupna plaćanja

Od 04. lipnja 2012. uvodi se novi format datoteke za skupna plaćanja - jedinstveni format datoteke za nacionalna i međunarodna plaćanja.

U prijelaznom razdoblju od 04. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012. bit će omogućeno korištenje datoteke sa skupnim plaćanjima u postojećem i novom formatu.

Od 01. siječnja 2013. prihvaća se isključivo datoteka sa skupnim plaćanjima u novom formatu. Novi format datoteke za skupna plaćanja dostupan je na internetskoj stranici Banke (www.rba.hr) te Vas lijepo molimo da što prije, a najkasnije do 31. prosinca 2012., postojeću tehničku i tehnološku infrastrukturu za podnošenje datoteke za skupna plaćanja prilagodite jedinstvenom formatu datoteke za nacionalna i međunarodna plaćanja. Upotreba novog formata izvatka po transakcijskom računu

Od 04. lipnja 2012. dostupan je i novi format izvatka po transakcijskom računu.

U prijelaznom razdoblju od 04. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012. na RBA iDIREKT Internet bankarstvu bit će Vam dostupni novi formati za FINA i XML izvatke. Dodatno Vam je na raspolaganju i XML izvadak u postojećem formatu. U slučaju potrebe zadržavanja postojećeg formata FINA izvatka molimo da se javite djelatnicima Transakcijskog odjela u Poslovnici koju koristite u svakodnevnom poslovanju.

Od 01. siječnja 2013. FINA i XML izvatci dostupni su isključivo u novom formatu.

Novi format datoteke za izvadak po transakcijskom računu možete preuzeti na internetskoj stranici Banke www.rba.hr te Vam ujedno skrećemo pozornost na potrebu usklađivanja postojeće aplikacije s novim formatom datoteke za izvadak po transakcijskom računu.

Izvor: file:/C:/Documents%20and%20Settings/Desktop/Desktop/promet.html

novo_vazna_obavijest_o_novinama_u_transakcijskom_poslovanju.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)