User Tools

Site Tools


novine_u_stecaju_prema_novom_stecajnom_zakonu

Novine u stečaju prema novom stečajnom zakonu

Odredbe novog Stečajnog zakona stupaju na snagu 1.9.2015. i primjenjivati će se na postupke pokrenute nakon tog datuma, izuzev pojedinih odredaba koje će se primjenjivati i na postupke u tijeku.

Kao značajnu izmjenu u stečajnim postupcima potrebno je istaknuti kako više neće biti oglasa o stečajnim postupcima u Narodnim novinama, već će se sva pismena dostavljati objavom na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Još jedna značajna promjena je obveza Fine da podnese prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, ako pravna osoba u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Također, bitno je voditi računa i o obveznom korištenju propisanih obrazaca u onim slučajevima kad je to određeno Stečajnim zakonom, a ako podnesak nije podnesen na propisanom obrascu, sud će ga odbaciti kao nedopušten.

Izvor:http://www.infokorp.hr/index.php/hr/home/51-baza-znanja/pitanja/229-novine-u-stečaju-prema-novom-stečajnom-zakonu.html

Actarius Grupa doo, http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

novine_u_stecaju_prema_novom_stecajnom_zakonu.txt · Last modified: 2015/09/15 01:37 by gasparovic