User Tools

Site Tools


novi_zakon_o_sumama_obveznici_naknade_za_koristenje_opcekorisnih_funkcija_suma

Novi Zakon o šumama– obveznici naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Prema novom Zakonu o šumama od 01. siječnja 2019. godine pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Naknada se plaća u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka i uplaćuje se u državni proračun tromjesečno i u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun postao konačan.

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/uploads/publications/NOVOSTI%2009-2018.pdf

novi_zakon_o_sumama_obveznici_naknade_za_koristenje_opcekorisnih_funkcija_suma.txt · Last modified: 2018/09/21 06:25 by gasparovic