novi_pozivi_na_broj_primatelja_za_obavezne_doprinose_i_predjujam_porezna_na_dohodak_od_01.01.2014_uskladivanje_za_joppd_02.10.2013

Novi pozivi na broj primatelja za obavezne doprinose i predjujam porezna na dohodak od 01.01.2014(usklađivanje za JOPPD)

U NN 120/13 od 27.09.2013. je objavljena “Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini”. Naglasak stavljamo na podatak da se od 01.01.2014. godine uvode nove brojčane oznake vrsta prihoda i vrste predujma poreza na dohodak.

Mijenja se struktura poziva na broj primatelja koja se prilagođava početku primjene obrasca JOPPD.

Ukratko od 01.01.2014. se poziv na broj primatelja koji je do sada popunjavan u formatu VRSTA PRIHODA-OIB-BROJ RSM OBRASCA mijenja u NOVA VRSTA PRIHODA-OIB-OZNAKA IZVJEŠĆA.

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8168Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa
8176Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka
8184Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
8192Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
8206Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima
8222Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8168,8176,8184,8192,8206 i 8222 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68”, a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

2283Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa
2291Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka
2305Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
2313Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima
2321Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 2283,2291,2305,2313 i 2321 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68” a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine(zadnje dvije znamenka godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8486Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa
8494Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog obveze prema poduzetničkoj plaći
8508Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
8516Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje - za obveznike po osnovi korisnika mirovina
8524Doprinos za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima
8540Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8486,8494,8508,8516,8524 i 8540 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68” a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine(zadnje dvije znamenka godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8630Doprinos za zsštitu zdravlja na radu na temelju radnog odnosa
8648Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
8656Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima
8710Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8630,8648,8656 i 8710 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68” a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine(zadnje dvije znamenka godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8753Doprinos za zapošljavanje
8761Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8753 i 8761 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68” a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine(zadnje dvije znamenka godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

1880Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća)
1899Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina)
1910Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala
1929Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava
1937Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja
1945Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 1880do 1945 na nalozima za plaćanje u polje “model” upisuju broj modela “HR68” a u polje “poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija - Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine(zadnje dvije znamenka godine), a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor: http://www.obracun-placa.com/index.php/obracun-placa/novi-pozivi-na-broj-primatelja-za-obavezne-doprinose-i-poreze-od-01-01-2014/

novi_pozivi_na_broj_primatelja_za_obavezne_doprinose_i_predjujam_porezna_na_dohodak_od_01.01.2014_uskladivanje_za_joppd_02.10.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)