User Tools

Site Tools


novi_obrasci_o_isplacenoj_i_neisplacenoj_placi_ip1_i_np1

Novi obrasci o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći IP1 I NP1Pri isplati svake plaće poslodavac radniku treba uručiti obrazac o isplaćenoj plaći IP1, a u slučaju neisplaćene plaće obrazac NP1 koji je ujedno i ovršna isprava.

Niti dva mjeseca od početka primjene novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, objavljene su nove izmjene koje stupaju na snagu od 1. listopada 2015.

Izmjenama navedenog Pravilnika, uvedeni su NOVI obrasci vezani za isplaćenu i neisplaćenu plaću te za isplaćenu i neisplaćenu otpremninu.
Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama 102/15.

izvor: http://rrif.hr/Novi_obrasci_o_isplacenoj_i_neisplacenoj_placi_IP1-1235-vijest.html

Actarius Grupa d.o.o., http://www.actarius.hr, info@actarius.hr

novi_obrasci_o_isplacenoj_i_neisplacenoj_placi_ip1_i_np1.txt · Last modified: 2015/09/29 06:30 by gasparovic