User Tools

Site Tools


nove_stope_prireza_porezu_na_dohodak

Nove stope prireza porezu na dohodak

  • Prirez porezu na dohodak za Grad Rijeku plaća se po stopi 12%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Hrašćina plaća se po stopi 5%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Dubrava plaća se po stopi 6%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Popovača plaća se po stopi 6%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Podgorač plaća se po stopi 5%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Lišane Ostrovičke plaća se po stopi 6%.
  • Prirez porezu na dohodak za Grad Kutinu plaća se po stopi 12%.
  • Prirez porezu na dohodak za općinu Gornji Kneginec plaća se po stopi 10%.

Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak. Odluke se primjenjuju za sve isplate dohotka od 1. siječnja 2011., osim za Grad Rijeku i Općina Dubrava od 1. veljače 2011.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području navedenih općina, odnosno gradova.

Z.T. Izvor:http://rrif.hr/Nove_stope_prireza_porezu_na_dohodak-591-vijest.html

nove_stope_prireza_porezu_na_dohodak.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)