User Tools

Site Tools


nove_osnovice_za_2013.godinu_23.01.2013

Nove osnovice za 2013. godinu

monetize.jpg

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. g. (NN 132/2012). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2013. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2012. godine, koja iznosi 7.867,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Najniža mjesečna osnovica 2.753,45 kn

Najviša mjesečna osnovica 47.202,00 kn

Najviša godišnja osnovica 566.424,00 kn

Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem

Obveznici poreza na dohodak, osnovica 5.113,55 kn

Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća), osnovica 8.653,70 kn

Porez plaćaju u paušalnom iznosu, osnovica 3.146,80 kn

Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja

Djelatnost od samostalne djelatnosti, osnovica 8.653,70 kn

Ostale samostalne djelatnosti 5.113,55 kn

Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Dohodak od samostalne djelatnosti 4.326,85 kn

Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.146,80 kn

Osoba koja obavlja drugu djelatnost obveznik je doprinosa, a osnovica za obračun i plaćanje je iznos godišnje osnovice koji rješenjem utvrđuje Porezna uprava. Za obveznike poreza na dohodak godišnja osnovica je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2013. godinu iznosi 61.362,60 kuna. Za obveznike poreza na dobit godišnja osnovica je ostvarena dobit u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2013. godinu iznosi 61.362,60 kuna. Za obveznike paušalnog dohotka godišnja osnovica je paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak koji iznosi 12.750,00 kuna.

Izvor: Obrtničke novine, prosinac 2012.

nove_osnovice_za_2013.godinu_23.01.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)