User Tools

Site Tools


novcane_potpore_za_zaposlene_iznose_4_tisuce_kuna_u_travnju_i_svibnju

Novčane potpore za zaposlene iznose 4 tisuće kuna u travnju i svibnju

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poduzetnici mogu dobiti 4 tisuće kuna subvencije za travanj i svibanj po radniku koji radi puno radno vrijeme, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Država preuzima na sebe trošak plaćanja doprinosa za sve poduzetnike koji će koristiti potporu za travanj i svibanj.

Razlozi za traženje ove mjere su: pad prometa, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi i sl. Prihvatljiv je pad veći od 20% koji poduzetnik dokazuje kao tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Potpora se može koristiti za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine. Nadalje, svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Potpora se ne može dobiti za vlasnike, suvlasnike (osim onih s manje od 25% udjela), osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste s više od 10 radnika ili koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika.

Korištenje mjere omogućeno je i tvrtkama u likvidaciji, ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze, kao i za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u RH.

Za zahtjeve za dodjelu potpore u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj, dok će se za zahtjeve u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja odobravati isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu, a kao dokaz o isplaćenoj plaći šalje Izvod s poslovnog računa. Zahtjev se predaje on line na linku https://mjera-orm. hzz.hr/predaja-zahtjeva

Izvor: http://www.uhyincroatia.com/wp-content/uploads/2020/04/UHY-Novosti-2020-04.pdf

novcane_potpore_za_zaposlene_iznose_4_tisuce_kuna_u_travnju_i_svibnju.txt · Last modified: 2020/05/05 02:48 by gasparovic