User Tools

Site Tools


nova_svota_minimalne_place_27.02.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Nova svota minimalne plaće

Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 156/13.) utvrđena je minimalna plaća za razdoblje 01.siječnja do 31. prosinca 2014. u visini 3.017,61 kn. Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. odnosno za plaću koja se odnosi na mjesec siječanj 2014. (isplata u veljači) i sve ostale plaće koje se odnose na 2014. godinu.

Izvor: http://rrif.hr/Nova_svota_minimalne_place-1067-vijest.html

nova_svota_minimalne_place_27.02.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)