User Tools

Site Tools


nova_stopa_zatezne_kamate_od_1._srpnja_2020._godine

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2020. godine

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 75 od 1. srpnja 2020. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. studenoga 2019. do 30. travnja 2020. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 2,89%.

Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. srpnja 2020. godine iznosi kako slijedi:

Odnos Stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2020.
Ugovori između trgovaca 7,89% (pros. kta stopa 2,89 + 5 p.p.)
Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava 7,89% (pros. kta stopa 2,89 + 5 p.p.)
Ostali odnosi 5,89% (pros. kta stopa 2,89 + 3 p.p.)

Izvor: https://www.rif.hr/nova-stopa-zatezne-kamate-od-1-srpnja-2020-godine/

nova_stopa_zatezne_kamate_od_1._srpnja_2020._godine.txt · Last modified: 2020/07/29 06:24 by gasparovic